VERTROUWELIJK
Om verschillende redenen is het niet altijd wenselijk om de verkoop van een woning aan het grote publiek bekend te maken. Het is echter essentieel en bijna onvermijdelijk om een woning aan te bieden via het “world wide web”.
Voor dit dilemma hebben de Heeren een oplossing. “Onder de Roos” is een speciale service van Heeren Makelaars: uw eigendom wordt vertrouwelijk vertoond aan een selecte groep potentiële kopers. In een aparte omgeving op onze site – zonder massale openbaarheid via het internet – zal alleen summiere informatie, zoals locatie metrage en buurt, worden getoond.

CODE
De door ons geselecteerde kopers hebben zich gelegitimeerd en een geheimhoudingsverklaring getekend alvorens ze een toegangscode ontvangen voor de gecodeerde webpagina. Alle informatie inzake de objecten “Onder de Roos” is tevens beschermd tegen het kopiëren van teksten en foto’s, waardoor dat niet direct door anderen gekopieerd en hergebruikt kan worden. Op deze wijze is een beschermde omgeving gecreëerd om uw eigendom met de hoogst mogelijke privacy aan te bieden.

HISTORIE
“Onder de Roos” is de vertaling van het Latijnse “Sub Rosa”.
De term Sub Rosa stamt uit de zestiende eeuw en wordt gebruikt om aan te geven dat bepaalde informatie vertrouwelijk is en niet mag worden meegedeeld aan anderen. De roos is niet alleen het symbool voor de liefde, maar ook voor stilzwijgendheid. Dit gaat terug naar de Griekse mythologie. In vergaderzalen werden op het plafond vaak roosmotieven aangebracht om erop te wijzen dat alles wat besproken werd geheim diende te blijven.